Sau 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ trường mầm non công lập tại Hà Nội đạt chuẩn quốc gia tăng 10% so với năm 2020. Toàn thành phố hiện có 1.147 trường mầm non và 2.461 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non là hơn 510.000 trẻ, trong đó tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6% tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 46,7%...