Hà Nội đang ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; tháo dỡ mái che, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép… Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 21/3/2023.