Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, đồng chí Nguyễn Đức Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.