Ngày 22/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XVI, đồng chí Lê Trường Lưu tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.