Giai đoạn 2022 - 2025, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tới năm 2025, vận tải hành khách công cộng đáp ứng 30% - 35% nhu cầu đi lại của người dân, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.