Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) họp từ ngày 24 đến 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 947 đại biểu.