Ca thứ phát ở Hà Nội mới được công bố là F1 của BN447, tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khả năng lây nhiễm ngày càng cao.