(BVPL) - Các bác sĩ của Phòng khám, điều trị và tư vấn hậu COVID-19 thuộc Bệnh viện Đà Nẵng đưa ra một số khuyến cáo đối với những trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe và tâm lý sau khi mắc và điều trị khỏi COVID-19.