(BVPL) - Do tình trạng sử dụng kháng sinh tùy tiện dẫn đến tình trạng vi khuẩn đề kháng với kháng sinh gia tăng. Trên cơ sở dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo để hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.