(BVPL) - Mức phạt đối với 8 hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống COVID-19.