Tính đến chiều 7/3, tại Hà Nội có 24/31 đơn vị đăng kiểm đã tạm dừng hoạt động và chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm đang mở cửa. Với 7 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, người dân ở Hà Nội đang phải xếp hàng dài để chờ kiểm định xe.