Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, đã có 63 bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại các Đại hội đảng bộ tỉnh, thành trong cả nước.