(BVPL) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, có 6 luật mới có hiệu lực về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cùng điểm lại những Luật có hiệu lực từ 2022 và điểm mới đáng chú ý.