Trải qua 56 năm thành lập (8/8/1967 - 8/8/2023), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực với những thành tựu phát triển ngoài kỳ vọng.