Việt Nam đã bước vào ngày thứ 22 không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.