Kể từ sau khi đại dịch COVID-19 khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019 đến nay, virus SARS-CoV-2 đã lây lan tổng cộng 196 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 378.557 người mắc bệnh.