Tính chung 11 tháng năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.779 vụ tai nạn giao thông. Bình quân một ngày có 35 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 25 người bị thương.