Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân nếu có sai phạm tại Đại học Đông Đô

27/11/2020 20:16
Liên quan đến vụ án cấp bằng giả của Đại học Đông Đô, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan nếu có sai sót, vi phạm. (Nguồn: VNews)

Advertisement