Xử lý hình sự với 3 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

14/11/2018 11:09
Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang cơ quan Công an đề nghị xử lý hình sự đối với 3 nghiệp còn nợ đọng Bảo hiểm xã hội kéo dài với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng. (Nguồn: TTXVN)