Xem xét chính sách Tài chính- Ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội

01/06/2020 15:23

Thảo luận trực tuyến sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, sáng 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Sau phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý 6 cơ chế đặc thù cho Hà Nội. (Nguồn: VNews)