Xác lập 3 hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình

09/01/2021 15:31

Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) lọt top 11 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới

Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa xác lập 3 hang động lớn nhất thế giới, trong đó có 2 hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nguồn: Vnews

Advertisement