WHO cảnh báo Việt Nam về cúm gia cầm H5N8

04/03/2021 15:54
Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc FAO và Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam đã đưa ra kêu gọi Việt Nam cần cảnh giác cao với cúm gia cầm H5N8. Nguồn: Vnews

Advertisement