VKSND tối cao sơ kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính

19/10/2019 09:40

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả

(BVPL) - Ngày 18/10, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Luật TTHC năm 2015) và tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự năm 2019.