VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai Quy chế phối hợp giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự

26/11/2021 17:20
(BVPL) - Ngày 25/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy chế phối hợp số 01 ngày 22/10/2021 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án hành chính; vụ việc dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính từ VKSND tỉnh Phú Thọ đến 13 VKSND cấp huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.