VKSND tỉnh Gia Lai: Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2019 08:05

Đảng bộ VKSND tối cao học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(BVPL)- VKSND tỉnh Gia Lai là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. VKSND tỉnh Gia Lai đã có nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo để phong trào học tập và làm theo Bác Hồ thu được nhiều hiệu quả thiết thực, có chiều sâu...

Advertisement