VKSND tỉnh Đăk Nông hoàn thành vượt mức chi tiêu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

14/06/2022 15:44
Media

Trong lĩnh vực hình sự, năm 2020, VKSND 2 cấp tỉnh Đăk Nông tổ chức được 102 phiên tòa rút kinh nghiệm vượt 283% chỉ tiêu; Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp VKSND 2 cấp vẫn tổ chức được 90 phiên tòa, vượt 231% chỉ tiêu nghiệp vụ do VKSND tối cao giao. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.