VKS Hà Nam toạ đàm “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”

19/08/2023 13:24
Multimedia

Chiều ngày 18/8/2023, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”. Tọa đàm được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh tới điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố.