Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua không khí

08/07/2020 18:37

Truyền thông Đức ca ngợi Việt Nam chống dịch COVID-19

Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua không khí, thay vì chỉ là những giọt bắn lớn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận. Nguồn: Vnews