Virus lai đột biến nặng – Lo ngại về một giai đoạn mới của đại dịch

18/02/2021 17:50
Media

Mỹ phát hiện 7 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Hai biến thể của virus corona SARS-CoV-2 đã kết hợp bộ gen của chúng để tạo thành một phiên bản lai đột biến nặng của virus. Sự "tái tổ hợp" này được phát hiện trong một mẫu virus ở California, làm dấy lên cảnh báo rằng chúng ta có thể đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch. Nguồn: Vnews