Việt Nam có thể tham gia lực lượng cảnh sát LHQ

05/11/2020 17:17

Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực về Việt Nam

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4/11 đã tổ chức thảo luận thường niên về Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ – Cảnh sát LHQ. Tại đây, Việt Nam khẳng định đang tích cực chuẩn bị và đào tạo để có thể tham gia lực lượng cảnh sát LHQ trong thời gian tới. Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các thể chế pháp quyền và an ninh Alexander Zouev và lãnh đạo cấu phần cảnh sát của một số Phái bộ gìn giữ hòa bình tại châu Phi đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp. Nguồn: Vnews

Advertisement