Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

20/05/2020 12:45

Việt Nam ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc của LHQ

Sau 45 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới, các thế hệ sau đã nỗ lực thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. (Nguồn: VNews)

Advertisement