Vẫn còn bất cập trong công tác luân chuyển

16/08/2020 19:03
Từ khi Quy định 98 về luân chuyển cán bộ của Ban chấp hành Trung ương ra đời, công tác luân chuyển đã có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, bất cập cần tiếp tục được tháo gỡ. (Theo TTXVN)

Advertisement