Vạch mặt tà đạo và những thủ đoạn xuyên tạc

12/10/2020 11:24
Với sự hỗ trợ của Trung ương và những nỗ lực của chính quyền và người dân, diện mạo mảnh đất vùng cao Mường Nhé đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nỗi lo đói nghèo và lạc hậu vẫn luôn đeo đẳng cuộc sống của người dân... Điều này không chỉ làm giảm nhịp độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng từ kẻ xấu, của các thế lực thù địch với âm mưu chống phá, kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. (Theo Vnews)

Advertisement