Ủng hộ bỏ hình thức kỷ luật đuổi học với học sinh

15/09/2020 11:21
Sẽ không còn hình thức kỷ luật "buộc thôi học", bỏ cảnh cáo trước lớp, trước trường hay ghi lại các hình thức kỷ luật này trong học bạ. Đây là những nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố. (Theo VTV24)

Advertisement