Từ "hũ gạo Bác Hồ" đến "ATM gạo" hỗ trợ người nghèo

01/05/2020 12:04

Những trang sách gửi đến mai sau

Câu chuyện Bác Hồ kêu gọi phong trào quyên góp gạo cứu đói dân nghèo năm 1945 luôn được nhắc đến nhiều trong lịch sử. Ngày nay, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, phong trào "hũ gạo tiết kiệm" năm xưa đã được các thế hệ con cháu tiếp nối và phát huy. (Nguồn: VTV1)

Advertisement