Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII

27/01/2021 11:54
Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của Đại hội XIII đối với Việt Nam.

Advertisement