Trực thăng tiếp tế cho vùng cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

02/11/2020 15:11

Trà Leng, nỗi lo ngày trở về

Trực thăng của sư đoàn 372 đã đưa gần 2 tấn hàng hóa cứu trợ vào khu vực 2 xã bị cô lập hoàn toàn là Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). (Nguồn: VNews)

Advertisement