Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

16/05/2019 08:05

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 15/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị. Nguồn: VTV