Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIII

02/02/2021 06:44

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Nguồn: TTXVN

Advertisement