Toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

03/02/2020 21:39

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2/2020, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời độc giả cùng xem lại toàn bộ nội dung bài diễn văn cô đọng, xúc tích khái quát toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: VTV1

Advertisement