Tổ phòng dịch COVID-19 tại khu dân cư

03/08/2020 09:31

Nhiều nơi ở TPHCM bị cách ly do COVID-19

Các tổ phòng dịch COVID-19 tại các khu dân cư được thành lập ở Đà Nẵng là giải pháp để góp phần vào công tác phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát và hạn chế nguồn lây ra cộng đồng. (Video TTXVN)

Advertisement