Tình đoàn kết thắt chặt giữa các dân tộc thiểu số

05/12/2020 15:29
Từ diễn đàn của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II, năm 2020, gần 1.600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc đến từ mọi miền của đất nước sẽ thấm đẫm tinh thần đại đoàn kết, truyền cảm hứng để đồng bào tiến bước đi lên. (Theo Vnews)

Advertisement