VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến

08/06/2022 11:04
Tin truyền hình

Ngày 7/6, VKSND tối cao Việt Nam phối hợp với VKSND tối cao Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến về công tác số hóa hồ sơ, tài liệu và quản lý án hình sự. Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và đồng chí Mã Kỳ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao Trung Quốc đồng chủ trì Hội thảo tại điểm cầu mỗi nước.