VKSND tỉnh Hoà Bình và Báo BVPL: Tập huấn, nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác tuyên truyền

25/08/2023 15:53
Tin truyền hình

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác tuyên truyền, ngày 24/8/2023, VKSND tỉnh Hoà Bình phối hợp cùng Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng ứng xử với báo chí cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND 2 cấp tỉnh Hoà Bình.