VKS quân sự Trung ương tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thông tư liên tịch

11/11/2023 12:25
Tin truyền hình

Ngày 10/11/2023, VKSQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội.