Viện trưởng Lê Minh Trí quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị

09/09/2023 13:05
Tin truyền hình

Sáng (8/9), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114-QĐ/TW). Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì và truyền đạt nội dung tại Hội nghị.