Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

11/01/2023 14:00
Tin truyền hình

VKSND tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Năm 2022, tập thể lãnh đạo Viện, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Quảng Nam đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, đề ra nhiều biện pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2021 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả lĩnh vực công tác. Nổi bật như công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự...