Trường Nghiệp vụ kiểm sát và VKSND tỉnh Bình Dương ký kết “Quy định về quan hệ phối hợp”

09/06/2022 11:05
Tin truyền hình

Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sáng 8/6/2022, VKSND tỉnh Bình Dương và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm sát tại TP HCM tiến hành ký kết “Quy định về quan hệ phối hợp” giữa hai đơn vị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tiến hành trao đổi về các mặt nghiệp vụ công tác của Ngành kiểm sát, giúp giảng viên của nhà trường có điều kiện tiếp cận thực tiễn để làm giàu kiến thức giảng dạy, mặt khác Kiểm sát viên của tỉnh Bình Dương có điều kiện học tập, trau dồi kĩ năng chuyên ngành từ nhà trường.