Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao

19/06/2024 15:48
Tin truyền hình

Tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy Văn phòng VKSND tối cao vừa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.