Tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

31/05/2023 17:23
Tin truyền hình

VKSND TP Hà Nội: Sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm

Chiều 30/5, tại trụ sở cơ quan, Vụ 8 - VKSND tối cao phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VKSTC-BYT ngày 6/5/2022 giữa Vụ 8 - VKSND tối cao và Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.